KUNDESERVICE ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag: 9:00 - 20:00**
Søndag: 14:00 - 20:00**
Tlf.: 7879 7802 **Undtagen helligdage
Få 20% på din første fotoordreTilmeld dig vores nyhedsbrev!
Nyhedsbrev - Tilmeld her
Om os > Bæredygtighed > Miljøpolitik og klimamål
Energi
Spare på energien, skåne ressourcerne og sikre et godt arbejdsmiljø
Vi definerede allerede for mange år siden vores egen miljøpolitik, der helliger sig områderne ressourcebesparelse, miljøbeskyttelse og et godt arbejdsmiljø. Vores selvpålagte forpligtelser omfatter såvel overholdelsen af de gældende retslige bestemmelser som de krav, der derudover kommer fra vores kunder og handelspartnere. Med planlægning og investeringer satser vi på de bedste teknologier, der er til rådighed.

 • • Benyttelse af vedvarende energi fra vores egne solcelleanlæg på beliggenhederne i Freiburg og Germering: 260 MWh/a, CO2-besparelse på 105 t/a.

 • • Tiltagende anvendelse af grøn energi, hvor der i 2016 blev anvendt 100% grøn energi i Oldenburg og Prag. Derved blev der sparet over 3.000 ton CO₂ i Scope 2 (30 procent) i forhold til det foregående år.

 • • Kontinuerlig reducering af energiforbruget gennem effektivitetsstigning. Dertil hører f.eks. LED-lysinstallation, som ved SAXOPRINT i Dresden (CO2-besparelse på 250 t/a), datacentre, der er energi-optimerede (Green IT, eksempelvis CO2-besparelse på 150 t/a) i Oldenburg) og besparelser på aircondition

 • • Mere miljøvenligt udformet salgslogistik. Gennem optimering af distributionen blev der i 2016 sparet 13 %, hvilket svarer til 1.615 ton CO2. I de næste to år tilstræber vi flere store reduktioner.

 • • Energibevidst adfærd hos medarbejderne samt energibevidst anvendelse af produktions-maskinerne (forbedring af maskinernes driftstid)

 • • Benyttelse af firmabiler med lavt forbrug via finansiel støtte til el- og hybridbiler samt kompensation for brændstofforbruget i Tyskland gennem DKV Froschkarte. Her blev der i 2016 sparet 808 ton Scope-1-CO2-udledninger.

 • • Tjenesterejser med toget. I 2016 kunne der med anvendelsen af et Business Bahncard tilbagelægges 379.819 kilometer. Dermed var 92,4 procent af togrejserne klimaneutrale.
Vi tænker på fremtiden
Vi tænker på fremtiden: reducering af CO2-udslip
CO2-udledningen bliver inddelt i tre kategorier:
 • • Scope 1: Direkte CO2-udledning fra stationære og mobile kilder. Disse kilder inkluderer hos CEWE alt fra forbrændingsprocesser til opvarmning med overvejende naturgas og en smule fyringsolie samt firmaejede motorkøretøjers eller leasede firmabilers brændstofforbrug.
 • • Scope 2: Indirekte udledning fra produktionen af den indkøbte strøm.
 • • Scope 3: Andre indirekte udledninger, der hænger sammen med driften af virksomheden, men ikke bliver skabt af den. Dertil hører eksempelvis logistikprocesser knyttet til vareindkøb og levering af produkterne, logistik knyttet til bortskaffelse af affald såvel som medarbejdernes kørsel til arbejdspladserne.

CEWE har i overensstemmelse med de ambitiøse klimamål, der blev formuleret i Paris i 2015, sat sig langsigtede mål:

 • • Halvere Scope-1- og Scope-2-CO2-udledninger i perioden 2015 til 2025 fra 13.401 t/a til mindre end 6.700 t/a.
 • • Formindske hele Scope-3-CO2-udledningen, der er defineret i Carbon Disclosure Project (CDP), med mindst 25 procent i løbet af de næste 10 år (udgangspunkt er år 2015)

Derudover har CEWE sammen med Science Based Targets Initiative afgivet en officiel erklæring om nedbringelsen af CO2-belastningen.


“Vi glæder os over, at CEWE har sat sig som mål at nedsætte deres udledning af drivhusgasser. Erklæringen er gennemgået af vores initiativ og stemmer overens med den nyeste klimaforskning. Det er et meget ambitiøst mål, der muliggør en fremtidssikret vækst i CEWE og sørger for en gnidningsfri overgang til en kulstoffattig drift. Denne erklæring viser konkurrenterne inden for fotofinishing, at dette er den rette vej frem, fordi det er godt for økonomien og for planeten.”


Alberto Carillo Pineda
Leder af Science Based Targets